Trắc nghiệm Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất có đáp án (Nhận biết)

  • 1010 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Công suất tỏa nhiệt của dòng điện xoay chiều được tính theo công thức:

Xem đáp án

Hệ số công suất của đoạn mạch: cosφ=RZ

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Đặt điện áp xoay chiều có tần số góc ω vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Hệ số công suất của mạch bằng:

Xem đáp án

Hệ số công suất:

cosφ=RZ=RR2+Lω1Cω2

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Công suất của một đoạn mạch R, L, C nối tiếp không phụ thuộc vào:

Xem đáp án

Ta có: Công suất: P=U.Icosφ=UIRZ=UZIR=I2R

 Công suất không phụ thuộc vào pha ban đầu của dòng điện qua mạch.

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận