Trắc nghiệm Dao động điều hòa có đáp án (Thông hiểu)

  • 4317 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình:  Nếu chọn gốc toạ độ O tại vị trí cân bằng của vật thì gốc thời gian t = 1s là lúc vật:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Một vật đang dao động điều hoà, khi vật chuyển động từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì

Xem đáp án

Đáp án C

Khi vật chuyển động từ vị trí biên về vị trí cân bằng, ta có:

+ vận tốc tăng

+ li độ giảm

=> Vật chuyển động nhanh dần, gia tốc có độ lớn giảm dần

Mặt khác: gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

P

11 tháng trước

Phương Anh

Bình luận


Bình luận

Đăng Nhất Trần
19:30 - 14/06/2021

Câu 1 đề thiếu phương trình