Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 10 (có đáp án): Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (Phần 3)

  • 4413 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Trên lãnh thổ nước ta có

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: SGK/45, địa lí 12 cơ bản.


Câu 2:

Cảnh quan tiêu biểu cho thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta là hệ sinh thái rừng

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: SGK/46, địa lí 12 cơ bản.


Câu 3:

Tổng lượng phù sa hàng năm sông ngòi nước ta vận chuyển được là khoảng

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: SGK/45, địa lí 12 cơ bản.


Câu 4:

Lượng phù sa hằng năm bồi đắp ở các vùng đồng bằng lớn là do

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Dòng chảy sông ngòi vận chuyển các vật liệu bào mòn ở miền đồi núi về bồi đắp các vùng đồng bằng rộng lớn ở hạ lưu các con sông, hình thành nên các đồng bằng hạ lưu sông rộng lớn. Lượng phù sa hằng năm bồi đắp ở các vùng đồng bằng lớn (200 triệu tấn/năm) chủ yếu là do quá trình xâm thực, bào mòn mạnh mẽ bề mặt địa hình ở miền đồi núi.


Câu 5:

Sông ngòi nước ta do chịu tác động của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa nên

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: SGK/45, địa lí 12 cơ bản.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận