Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 11 (có đáp án): Thiên nhiên phân hóa đa dạng (Phần 1)

  • 5416 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Thiên nhiên nước ta có sự phân hóa theo chiều nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B.

Thiên nhiên nước ta có sự phân hóa đa dạng theo chiều Bắc – Nam, Đông – Tây và theo độ cao.


Câu 2:

Thiên nhiên phần lãnh thổ phía Bắc (từ dãy Bạch Mã trở ra) đặc trưng cho vùng khí hậu nào?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1 – ý a, SGK/48 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 3:

Thiên nhiên phần lãnh thổ phía Nam( từ dãy Bạch Mã trở vào) đặc trưng cho vùng khí hậu?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1 – ý b, SGK/48 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 4:

Đặc điểm và nhiệt độ của khí hậu phần lãnh thổ phía Bắc (từ dãy Bạch Mã trở ra) là

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1 – ý a, SGK/48 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 5:

Đặc điểm và nhiệt độ của khí hậu phần lãnh thổ phía Nam (từ dãy Bạch Mã trở vào) là

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1 – ý b, SGK/48 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: D


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

1

1 năm trước

12. Pham Do Quynh Giao

Bình luận


Bình luận