Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 11 (có đáp án): Thiên nhiên phân hóa đa dạng (Phần 2)

  • 4857 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 9 phút

Câu 1:

Từ đông sang tây, từ biển vào đất liền, thiên nhiên nước ta có sự phân hóa thành 3 dải rõ rệt là

Xem đáp án

Giải thích: Mục 2, SGK/49 - 50 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 2:

Ở nước ta, nơi có thềm lục địa hẹp nhất là

Xem đáp án

Giải thích: Độ nông – sâu, rộng – hẹp có mối quan hệ chặt chẽ với vùng đồng bằng. Chính vì vậy, ở vùng biển Nam Trung Bộ có nhiều dãy nũi ăn sát ra biển cùng với đó là biển sâu nên thềm lục địa hẹp nhất.

Đáp án: C      


Câu 3:

Đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ có đặc điểm tự nhiên nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án D.

Đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ có đặc điểm tự nhiên là ngày càng mở rộng ra phía biển với nhiều bãi triều thấp phẳng và thềm lục địa rộng, nông.


Câu 4:

Dải đồng bằng ven biển Trung Bộ có đặc điểm tự nhiên nào dưới đây?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1 – ý b, SGK/49 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 5:

Ở cùng đồi núi nước ta, sự phân hóa thiên nhiên Đông – Tây chủ yếu do

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1 – ý c, SGK/49 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận