Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 12 (có đáp án): Thiên nhiên phân hóa đa dạng (Phần 2)

  • 5371 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Đặc điểm tự nhiên nào dưới đây không phải của đai ôn đới gió mùa trên núi?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 3 – ý b, SGK/52 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: D


Câu 2:

Đai ôn đới gió mùa trên núi (độ cao từ 2600m trở lên) có đặc điểm khí hậu nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 3 – ý b, SGK/52 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 3:

Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có đặc điểm địa hình cơ bản nào dưới đây?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 3 – ý b, SGK/52 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 4:

Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có đặc điểm khí hậu nào dưới đây?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 3 – ý b, SGK/52 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: C


Câu 5:

Đặc điểm địa hình cơ bản của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là

Xem đáp án

Giải thích: Mục 3 – ý b, SGK/54 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: B


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Trautre Caube

Bình luận


Bình luận