Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 12 (có đáp án): Thiên nhiên phân hóa đa dạng (Phần 3)

  • 3449 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 13 phút

Câu 1:

Miền nào sau đây đặc trưng bởi khí hậu có nền nhiệt cao, biên độ nhiệt năm nhỏ, có sự phân chia hai mùa mưa - khô rõ rệt?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: SGK/52, địa lí 12 cơ bản.


Câu 2:

Các dãy núi trong miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có hướng chủ yếu là

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: SGK/52, địa lí 12 cơ bản.


Câu 3:

Đặc điểm cơ bản về địa hình miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: SGK/52, địa lí 12 cơ bản.


Câu 4:

Khoáng sản nổi bật của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: SGK/52, địa lí 12 cơ bản.


Câu 5:

Đặc điểm không đúng với thiên nhiên miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: SGK/52, địa lí 12 cơ bản.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Trang
20:39 - 20/12/2022

Câu 6: Đáp án A cũng sai.

Bảo Nguyễn
00:27 - 28/12/2023

12 D cx sai mà