Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 14 (có đáp án): Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (phần 1)

  • 7199 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 9 phút

Câu 1:

Trong những năm qua, tổng diện tích rừng nước ta đang tăng dần lên nhưng

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1 – ý a, SGK/58 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: D


Câu 2:

Tổng diện tích đất trồng rừng của nước ta, chiếm tỉ lệ lớn nhất là

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1 – ý a, SGK/58 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: B  


Câu 3:

Để đảm bảo vai trò của rừng đối với việc bảo vệ moi trường, theo quy hoạch chúng ta phải đảm bảo

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1 – ý a, SGK/58 - 59 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: D


Câu 4:

Một trong những nguyên tắc quản lí, sử dụng và phát triển rừng phòng hộ là

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1 – ý a, SGK/58 - 59 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: C


Câu 5:

Một trong những nguyên tắc quản lí, sử dụng và phát triển rừng sản xuất là

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1 – ý a, SGK/58 - 59 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

Q

2 năm trước

Quoc Hoang

Bình luận


Bình luận