Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 15 (có đáp án): Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai (phần 1)

  • 4917 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 19 phút

Câu 1:

Hai vấn đề lớn nhất trong bảo vệ môi trường ở nước ta là

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1, SGK/62 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: D


Câu 2:

Nhìn chung trên toàn quốc, mùa bão nằm trong khoảng thời gian nào?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 2 – ý a, SGK/62 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 3:

Bão ở Việt Nam có đặc điểm nào dưới đây?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 2 – ý a, SGK/62 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 4:

Biện pháp phòng chống bão nào dưới đây không đúng?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 2 – ý a, SGK/63 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: C


Câu 5:

Ở Trung Bộ, nguyên nhân gây ngập lụt mạnh vào các tháng IX – X là do

Xem đáp án

Giải thích: Mục 2 – ý b, SGK/63 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: C


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

Q

6 tháng trước

Quynh Anh

Bình luận


Bình luận