Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 15 (có đáp án): Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

  • 3839 lượt thi

  • 51 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Vấn đề quan trọng nhất trong bảo vệ môi trường ở nước ta là tình trạng

Xem đáp án

Đáp án C
Giải thích: Vấn đề quan trọng nhất trong bảo vệ môi trường ở nước ta là tình trạng
ô nhiễm môi trường và mất cân bằng sinh thái.


Câu 2:

Nguyên nhân nào sau đây được xem là chủ yếu nhất ra sự gây mất cân bằng sinh thái môi trường ở nước ta?

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: Diện tích rừng bị thu hẹp được xem là chủ yếu nhất ra sự gây mất cân bằng sinh thái môi trường ở nước ta.


Câu 3:

Biểu hiện của tình trạng mất cân bằng sinh thái ở nước ta là

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: Biểu hiện của tình trạng mất cân bằng sinh thái ở nước ta là thiên tai bão lụt, hạn hán gia tăng.


Câu 4:

Sự biến đổi thất thường về thời tiết, khí hậu ở nước ta hiện nay là biểu hiện của

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: Sự biến đổi thất thường về thời tiết, khí hậu ở nước ta hiện nay là biểu hiện của mất cân bằng sinh thái môi trường.


Câu 5:

Tình trạng ô nhiễm môi trường nước, không khí và đất chưa phải đã trở thành vấn đề nghiêm trọng ở

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích: Tình trạng ô nhiễm môi trường nước, không khí và đất chưa phải đã trở thành vấn đề nghiêm trọng ở các vùng miền núi.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Từ Tiên

Bình luận


Bình luận