Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 16 (có đáp án): Đặc điểm dân số và phân bố dân cư ở nước ta (Phần 1)

  • 12248 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 9 phút

Câu 1:

Về dân số, nước ta đứng thứ ba trong khu vực Đông Nam Á sau?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1, SGK/67 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: D. 


Câu 2:

Về dân số, so với các quốc gia trên thế giới, nước ta là nước?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1, SGK/67 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: A. 


Câu 3:

Dân số nước ta tăng nhanh, đặc biệt là vào thời gian nào sau đây? 

Xem đáp án

Giải thích: Mục 2, SGK/67 - 68 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: D


Câu 4:

Hơn 3 triệu người Việt hiện đang sinh sống ở nước ngoài, tập chung nhiều nhất ở

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1, SGK/67 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: B. 


Câu 5:

Hiện tại cơ cấu nước ta có đặc điểm nào sau đây? 

Xem đáp án

Giải thích: Mục 2, SGK/67 - 68 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: C.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

D

3 năm trước

Dương Thị Thơm

C

1 năm trước

Choáng Hoàng

d

4 tháng trước

duyên vũ

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Đình Thịnh
21:11 - 26/12/2023

5 là A mà

Dịch Phong
20:33 - 23/01/2024

.