Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 17: Lao động và việc làm

  • 3283 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Năm 2005, trong tổng số dân của nước ta, dân số hoạt động kinh tế chiếm (%)

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Năm 2005, trong tổng số dân của nước ta, dân số hoạt động kinh tế chiếm 51,2 %.


Câu 2:

Hiện nay, mỗi năm nước ta có thêm hơn (triệu lao động)

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Hiện nay, mỗi năm nước ta có thêm hơn 1 triệu lao động.


Câu 3:

Đặc điểm nào sau đây đúng với người lao động nước ta?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đặc điểm người lao động nước ta là: Cần cù, sáng tạo; có kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.


Câu 4:

Đặc điểm chính của người lao động nước ta là

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Đặc điểm chính của người lao động nước ta là cần cù, sáng tạo.


Câu 5:

Nhận xét nào sau đây không đúng với đặc điểm lao động nước ta hiện nay?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đội ngũ cán bộ quản lí còn thiếu nhiều, người lao động có trình độ chuyên môn kĩ thuật cao còn ít -> Đáp án D sai.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Màn Đêm Tăm Tối
05:03 - 30/07/2020

câu 17 C chứ ạ

Màn Đêm Tăm Tối
05:06 - 30/07/2020

A mới đúng ạ C sai rồi

Màn Đêm Tăm Tối
05:07 - 30/07/2020

Câu 20 A ạ

Dịch Phong
22:18 - 23/01/2024

.