Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 18 (có đáp án): Đô thị hóa (Phần 3)

  • 2318 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Vào khoảng thế kỉ III TCN, xuất hiện đô thị nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: SGK/77, địa lí 12 cơ bản.


Câu 2:

Các đô thị có chức năng hành chính, quân sự vào thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: SGK/77, địa lí 12 cơ bản.


Câu 3:

Quá trình đô thị hóa diễn ra chậm, các đô thị không có sự thay đổi nhiều là đặc điểm giai đoạn nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: SGK/77, địa lí 12 cơ bản.


Câu 4:

Hai đô thị đặc biệt của nước ta là

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: SGK/79, địa lí 12 cơ bản.


Câu 5:

Từ Cách mạng tháng Tăm năm 1945 – 1954, quá trình đô thị hóa

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: SGK/77, địa lí 12 cơ bản.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận