Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 2 (có đáp án): Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ (Phần 1)

  • 5057 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Điểm cực Bắc phần đất liền nước ta ở vĩ độ 23°22'B tại xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, thuộc tỉnh

Xem đáp án

Giải thích:  Mục 1, SGK/13, địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: C.


Câu 2:

Điểm cực Nam phần đất liền nước ta ở vĩ độ 8°30'N tại xã Đất Mũi, huyện, Ngọc Hiển, tỉnh?

Xem đáp án

Giải thích:  Mục 1, SGK/13, địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: B.


Câu 3:

Điểm cực Tây phần đất liền ở kinh độ 122°09'Đ tại xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, thuộc tỉnh?

Xem đáp án

Giải thích:  Mục 1, SGK/13, địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: B.

 


Câu 4:

Điểm cực Đông phần đất liền ở kinh độ 122°24'Đ tại xã Vạn Thạch, huyện Vạn Ninh, thuộc tỉnh

Xem đáp án

Giải thích:  Mục 1, SGK/13, địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: D.

 


Câu 5:

Nước ta có hơn 4600 km đường biên giới trên đất liền, giáp với các nước

Xem đáp án

Giải thích:  Mục 2 – ý a, SGK/13, địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: B.

 


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Lài Thị Pham

Bình luận


Bình luận