Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 22 (có đáp án): Vấn đề phát triển nông nghiệp (Phần 4)

  • 3435 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết cây cà phê được trồng chủ yếu ở vùng nào?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích:

- B1. Xem kí hiệu cây cà phê ở trang 3 (kí hiệu chung).

- B2. Xác định các khu vực trồng cà phê. Kí hiệu cây cà phê phổ biến nhất ở vùng Tây Nguyên. Vì vậy, Tây Nguyên là vùng có dện tích trồng cây cà phê lớn nhất nước ta (nhờ đất badan màu mỡ trên bề mặt cao nguyên xếp tầng).


Câu 2:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết đậu tương được trồng nhiều nhất ở vùng nào?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích

- B1. Xem kí hiệu đậu tương ở trang 3 (kí hiệu chung).

- B2. Xác định các khu vực trồng đậu tương. Trung du miền núi Bắc Bộ sản xuất nhiều đậu tương nhất.


Câu 3:

Căn cứ vào vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết tỉnh dẫn đầu về diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm ở nước ta là

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích

- B1. Quan sát cột biểu đồ thể hiện diện tích cây công nghiệp lâu năm (màu cam).

- B2. Xác định diện tích cây công nghiệp lâu năm ở 4 tỉnh và so sánh tìm ra tỉnh dẫn đầu. Bình Phước có diện tích lớn nhất.


Câu 4:

Căn cứ vào Atlat Điija lí Việt Nam trang 18, cho biết những vùng nuôi nhiều bò ở nước ta là

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào Atlat ĐLVN trang 18, kí hiệu chăn nuôi bò nhiều nhất ở vùng TDMNBB, DHNTB, Tây Nguyên. Như vậy, vùng nuôi bò nhiều nhất ở nước ta là Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên.


Câu 5:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết cây cao su được trồng chủ yếu ở vùng nào?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích:

B1. Xem kí hiệu cây cao su ở trang 3 (kí hiệu chung).

B2. Xác định các khu vực trồng cây cao su.

- Kí hiệu cây cao su phổ biến nhất ở vùng Đông Nam Bộ.

- Đông Nam Bộ là vùng có dện tích trồng cây cao su lớn nhất nước ta.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Lan Hương
22:28 - 18/04/2024

Câu 11 phải là B chứ ạ?