Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 24 (có đáp án): Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp (Phần 3)

  • 2584 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Nghề nuôi cá nước ngọt phát triển mạnh nhất ở

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: SGK/100, địa lí 12 cơ bản.


Câu 2:

Thuận lợi về kinh tế - xã hội đối với ngành thủy sản nước ta là

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: SGK/100, địa lí 12 cơ bản.


Câu 3:

Hai tỉnh chiếm gần một nửa diện tích mặt nước đã sử dụng để nuôi trồng thủy sản ở nước ta là

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: SGK/101, địa lí 12 cơ bản.


Câu 4:

Điều kiện thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản nước lợ ở miền Trung là

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: SGK/100, địa lí 12 cơ bản.


Câu 5:

Vùng nuôi tôm lớn nhất ở nước ta hiện nay là

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: SGK/101, địa lí 12 cơ bản.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

Hiếu Lê

ok

Bình luận


Bình luận