Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 25 (có đáp án): Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp (Phần 1)

  • 3251 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Hiện nay, nước ta được phân thành mấy vùng nông nghiệp?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 2, SGK/106 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: C


Câu 2:

Trong số các vùng nông nghiệp sau đây, vùng nào có trình độ thâm canh cao hơn?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 2, SGK/107 - 108 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 3:

Trong số các vùng nông nghiệp sau đây, vùng nào có trình độ thâm canh cao hơn?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 2, SGK/107 - 108 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: D


Câu 4:

Trong số các vùng nông nghiệp sau đây, vùng nào có trình độ thâm canh cao hơn?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 2, SGK/107 - 108 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: C


Câu 5:

Xét về điều kiện sinh thái nông nghiệp, vùng nào sau đây ít chịu khô hạn và thiếu nước về mùa khô?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 2, SGK/107 - 108 địa lí 12 cơ bản.

Chọn: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận