Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 25 (có đáp án): Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

  • 2261 lượt thi

  • 66 câu hỏi

  • 66 phút

Câu 1:

Ở nước ta hiện nay, vùng nông nghiệp được xác định là vùng nông nghiệp và công nghiệp chế biến, vì dựa vào quan điểm cho rằng

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Ở nước ta hiện nay, vùng nông nghiệp được xác định là vùng nông nghiệp và công nghiệp chế biến, vì dựa vào quan điểm cho rằng trong điều kiện sản xuất hàng hoá, đầu ra của nông nghiệp phải là các sản phẩm đã qua chế biến.


Câu 2:

Các đặc điểm chủ yếu của một vùng nông nghiệp là

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Các đặc điểm chủ yếu của một vùng nông nghiệp là điều kiện sinh thái nông nghiệp, điều kiện kinh tế - xã hội, trình độ thâm canh, chuyên môn hoá sản xuất.


Câu 3:

Điều kiện sinh thái nào sau đây không đúng với Trung du và miền núi Bắc Bộ?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Điều kiện sinh thái không đúng với Trung du và miền núi Bắc Bộ là: Đồng bằng hẹp, vùng đồi trước núi.


Câu 4:

Điều kiện sinh thái nông nghiệp điển hình của Đồng bằng sông Hồng là

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Điều kiện sinh thái nông nghiệp điển hình của Đồng bằng sông Hồng là Đồng bằng châu thổ có nhiều ô trũng, đất phù sa, có mùa đông lạnh.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

quanghuy
09:13 - 06/05/2021

câu 5 đáp án là c

quanghuy
09:25 - 06/05/2021

câu 9 ý 4 không đúng chứ không phải ý 2