Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 26 (có đáp án): Cơ cấu ngành công nghiệp (Phần 2)

  • 4599 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 14 phút

Câu 1:

Vấn đề được đặt ra cấp bách trong phát triển công nghiệp ở nước ta hiện nay là

Xem đáp án

Giải thích: Sự phát triển nhanh của các ngành công nghiệp thường sẽ gây ra nhiều hậu nghiêm trọng về tài nguyên và môi trường. Đặc biệt là phát triển các ngành công nghiệp khai khoáng, công nghiệp hóa chất,… chính vì vậy, vấn đề được đặt ra cấp bách trong phát triển công nghiệp ở nước ta hiện nay phát triển đi đôi với bảo vệ môi trường và tránh gây ô nhiễm môi trường.

Đáp án: B


Câu 2:

Hoạt động công nghiệp của nước ta tập trung chủ yếu ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 2, SGK/116 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: C


Câu 3:

Từ Hà Nội, hoạt động công nghiệp với chuyên môn hóa về cơ khí, khai thác than, vật liệu xây dựng là hướng nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 2, SGK/114 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: D


Câu 4:

Từ Hà Nội, hoạt động công nghiệp với chuyên môn hóa về thủy điện là hướng nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 2, SGK/114 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: C


Câu 5:

Sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp ở nước ta là do tác động của nhân tố nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 2, SGK/116 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận