Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 27 (có đáp án): Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm P3

  • 5013 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 12 phút

Câu 1:

Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm trở thành ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta vì

Xem đáp án

Giải thích: Mục 2, SGK/122 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: D


Câu 2:

Nhận định nào không phải là đặc điểm của ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm ở nước ta?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 2, SGK/122 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 3:

Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm ở nước ta gồm các phân ngành là

Xem đáp án

Giải thích: Mục 2, SGK/122 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 4:

Ngành nào dưới đây không phải là phân ngành của ngành chế biến lương thực, thực phẩm ở nước ta?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 2, SGK/122 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: C


Câu 5:

Việc phân chia cơ cấu ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm thành chế biến sản xuất trồng trọt, chế biến sản xuất chăn nuôi và chế biên thủy, hải sản là dựa vào

Xem đáp án

Giải thích: Mục 2, SGK/122 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Trịnh Hiền Mai

tot

Bình luận


Bình luận