Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 28 (có đáp án): Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp (Phần 1)

  • 4473 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Hình thức nào dưới đây không phải là hình thức chủ yếu về tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở nước ta?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 3, SGK/126 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 2:

Một trong những đặc điểm cơ bản của điểm công nghiệp ở nước ta là

Xem đáp án

Giải thích: Mục 3, SGK/126 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 3:

Đặc điểm nào dưới đây không phải của khu công nghiệp ở nước ta?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 3, SGK/126 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: D


Câu 4:

Một trong những đặc điểm của khu công nghiệp nước ta là

Xem đáp án

Giải thích: Mục 3, SGK/126 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: C


Câu 5:

Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở nước ta mới được hình thành từ những năm 90 của thế kỉ XX là

Xem đáp án

Giải thích: Mục 3, SGK/126 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận