Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 31 (có đáp án): Vấn đề phát triển thương mại, du lịch (Phần 1)

  • 3851 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 12 phút

Câu 1:

Nội thương của nước ta hiện nay có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Nội thương nước ta ngày càng phát triển, hàng hóa đa dạng phong phú và thu hút sự tham gia các nhiều thành phần kinh tế (Nhà nước, có vốn đầu tư nước ngoài, ngoài Nhà nước,…).

Đáp án: A


Câu 2:

Trong cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa về doanh thu dịch vụ tiêu dùng phân theo thành phần knh tế của nước ta năm 2005?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1 (biểu đồ), SGK/137 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: C


Câu 3:

Hiện nay, thị trường buôn bán của nước ta được mở rộng theo hướng nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1, SGK/137 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 4:

Sự kiện nào sau đây ít ảnh hưởng đến ngoại thương nước ta?

Xem đáp án

Giải thích: Trong các sự kiện trên đều ảnh hưởng đến ngành ngoại thương nước ta nhưng sự kiện ít ảnh hưởng nhất hoặc ảnh hưởng gián tiếp là cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kì năm 2016.

Đáp án: C


Câu 5:

Nhân tố quan trọng nhất khiến cho kim ngạch xuất khẩu của nước ta liên tục tăng trong những năm gần đây là

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1, SGK/137 – 138 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

H.T. Ngọc Anh

Bình luận


Bình luận