Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 32 (có đáp án): Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ P4

  • 6040 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 13 phút

Câu 1:

Khoáng sản than của nước ta tập trung chủ yếu ở tỉnh nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: SGK/146, địa lí 12 cơ bản.


Câu 2:

Trung du và miền núi Bắc Bộ có thế mạnh để phát triển các cây công nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới là do

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: SGK/147, địa lí 12 cơ bản.


Câu 3:

Vật nuôi nào ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ nước ta có mà ở các vùng khác không có?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: SGK/149, địa lí 12 cơ bản.


Câu 4:

Tỉnh nào ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ phát triển ngành đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: SGK/149, địa lí 12 cơ bản.


Câu 5:

Trung du và miền núi Bắc Bộ phát triển mạnh ngành công nghiệp khai thác và chế biến khoàng sản là do vùng

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: SGK/146, địa lí 12 cơ bản.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

M

1 năm trước

Mạnh Quang

Bình luận


Bình luận

Kỳ Duyên
17:37 - 20/04/2022

C3 đáp án b chứ ạ. sgk tr 148 ghi trâu bod ngựa dê ạ

Lê An Linh
17:52 - 04/05/2023

Các VÙNG KHÁC không có mà bạn :v

Mai Mạnh Duy
21:23 - 04/05/2023

Em tưởng chỗ đ nào cũng có ngựa chớ 🤣