Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 33: Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng Bằng sông Hồng

  • 6192 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 17 phút

Câu 1:

Tỉnh nào sau đây thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1, SGK/150 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 2:

So với vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, vùng Đồng bằng sông Hồng có?

Xem đáp án

Giải thích: Trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng có diện tích lớn nhất, mùa đông lạnh nhất cả nước. Đồng bằng sông Hồng là vùng có dân số đông nhất cả nước và là một trong hai vùng có nền kinh tế phát triển nhất nước ta. Như vậy, so với vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, vùng Đồng bằng sông Hồng có mùa đông ngắn hơn và đỡ lạnh hơn.

Đáp án: D


Câu 3:

Nhận định nào dưới đây không đúng khi nói về dân số và lao động của vùng Đồng bằng sông Hồng?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1 và mục 2, SGK/150 – 151 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: D


Câu 4:

Hạn chế nào dưới đây không phải là của vùng Đồng bằng sông Hồng?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 2, SGK/151 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: D


Câu 5:

Biểu hiện rõ nhất của sức ép dân số lên tài nguyên ở vùng Đồng bằng sông Hồng là

Xem đáp án

Giải thích: Biểu hiện rõ nhất của sức ép dân số lên tài nguyên ở vùng Đồng bằng sông Hồng là bình quân đất canh tác trên đầu người của vùng ngày càng giảm do dân số ngày càng đông và diện tích đất bị chuyển sang mục đích khác (xây dựng, công nghiệp,…).

Đáp án: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận