Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 33 (có đáp án): Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành (phần 2)

  • 4485 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 12 phút

Câu 1:

Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng đồng bằng sông Hồng?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: SGK/150, địa lí 12 cơ bản.


Câu 2:

Thế mạnh về tự nhiên cho Đồng bằng sông Hồng có khả năng phát triển mạnh cây vụ đông là

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: SGK/150, địa lí 12 cơ bản.


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây đúng về định hướng chuyển dịch cơ cấu trong ngành trồng trọt ở Đồng bằng sông Hồng?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: SGK/153, địa lí 12 cơ bản.


Câu 4:

Xu hướng chuyển dịch cơ cấu trong khu vực I của đồng bằng sông Hồng là

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: SGK/153, địa lí 12 cơ bản.


Câu 5:

Đặc điểm nổi bật về mặt dân cư – lao động của Đồng bằng sông Hồng là

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: SGK/150, địa lí 12 cơ bản.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Ngọc Ánh
21:15 - 01/04/2024

b mới đúng cfhuws ạ

Hannah Nguyên Lê
11:51 - 24/06/2024

câu 3 trong sách cũng có ccn mà ạ?