Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 35 (có đáp án): Vấn đề phát triển kinh tế-xã hội ở Trung Bộ (Phần 1)

  • 5879 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 12 phút

Câu 1:

Các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ lần lượt từ Bắc vào Nam là

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1, SGK/155 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 2:

Dãy núi góp phần tạo nên sự phân hóa đông – tây của khí hậu vùng Bắc Trung Bộ là

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1, SGK/155 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 3:

Gió mùa Đông Bắc khi đến vùng Bắc Trung Bộ có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1, SGK/155 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 4:

So với các vùng khác trong cả nước, Bắc Trung Bộ là vùng

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1, SGK/155 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 5:

Nguyên nhân hình thành gió fơn ở Bắc Trung Bộ là do

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1, SGK/155 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận