Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 36 (có đáp án): Vấn đề phát triển kinh tế-xã hội ở Nam Trung Bộ Phần 1

  • 3986 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 12 phút

Câu 1:

Các tỉnh (thành phố) của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ lần lượt từ Bắc vào Nam là

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1, SGK/161 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: C


Câu 2:

Tỉnh duy nhất ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ vừa có đường biên giới vừa có đường bờ biển là

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1, SGK/161 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 3:

Các huyện đảo thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là

Xem đáp án

Giải thích: Mục 2, SGK/192 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 4:

Điểm giống nhau về tự nhiên của các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ với vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1, SGK/161 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 5:

Về khí hậu, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ khác với vùng Bắc Trung Bộ là

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1, SGK/161 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Thị Tâm Nguyễn

Bình luận


Bình luận