Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 37 (có đáp án): Vấn đề khai thác ở thế mạnh Tây Nguyên

  • 2749 lượt thi

  • 46 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Tây Nguyên bao gồm những tỉnh nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Tây Nguyên bao gồm những tỉnh là: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.


Câu 2:

So với cả nước, diện tích Tây Nguyên chiếm (%)

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: So với cả nước, diện tích Tây Nguyên chiếm 16,5%.


Câu 3:

So với cả nước, số dân Tây Nguyên năm 2006 chiếm (%)

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: So với cả nước, số dân Tây Nguyên năm 2006 chiếm 5,8%.


Câu 4:

Điểm nào sau đây không đúng với vị trí địa lí của vùng Tây Nguyên?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Vị trí địa lí của vùng Tây Nguyên là không giáp với biển Đông.


Câu 5:

Tây Nguyên là vùng

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Tây Nguyên là vùng có trữ năng thuỷ điện khá lớn.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận