Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 37 (có đáp án): Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên (Phần 2)

  • 2811 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 9 phút

Câu 1:

Ở Tây Nguyên, cao su được trồng

Xem đáp án

Giải thích: Mục 2, SGK/168 - 169 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 2:

Tây Nguyên có diện tích trồng chè khá lớn là do

Xem đáp án

Giải thích: Mục 2, SGK/168 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 3:

Giải pháp quan trọng nhất để tránh rủi ro trong việc mở rộng các vùng sản xuất cây công nghiệp ở Tây Nguyên là

Xem đáp án

Giải thích: Giải pháp quan trọng nhất để tránh rủi ro trong việc mở rộng các vùng sản xuất cây công nghiệp ở Tây Nguyên là tìm thị trường sản xuất ổn định, mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước khó tính như Hoa Kì, EU, Nhật,…

Đáp án: D


Câu 4:

Khi mở rộng các vùng chuyên canh cây công nghiệp ở Tây Nguyên, điều quan tâm nhất là

Xem đáp án

Giải thích: Mục 2, SGK/170 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 5:

Việc suy giảm rừng của Tây Nguyên không dẫn tới hậu quả nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 3, SGK/170 - 172 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận