Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 39 (có đáp án): Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ P3

  • 2244 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Giải pháp có ý nghĩa hàng đầu trong khai thác lãnh thổ theo chiều sâu của nông nghiệp ở Đông Nam Bộ là

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: SGK/180, địa lí 12 cơ bản.


Câu 2:

Để khai thác tốt hơn lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp, Đông Nam Bộ cần phải

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: SGK/179, địa lí 12 cơ bản.


Câu 3:

Nói về tiêu chí của vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ, ý kiến nào dưới đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: SGK/178, địa lí 12 cơ bản.


Câu 4:

Ở Đông Nam Bộ, để khắc phục hạn chế do mùa khô kéo dài, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, vấn đề quan trọng cần quan tâm là

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: SGK/180, địa lí 12 cơ bản.


Câu 5:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết tỉnh (thành phố) nào sau đây thuộc Đông Nam Bộ không tiếp giáp với Campuchia?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, ta thấy các tỉnh (thành phố) thuộc Đông Nam Bộ có chung đường biên giới trên đất liền với Campuchia tỉnh Tây Ninh và Bình Phước.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận