Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 4 (có đáp án): Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ

  • 3782 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ nước ta bao gồm mấy giai đoạn?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ nước ta bao gồm 3 giai đoạn. Đó là giai đoạn Tiền Cambri, Cổ kiến tạo và Tân kiến tạo.


Câu 2:

Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ nước ta bao gồm những giai đoạn nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ nước ta bao gồm 3 giai đoạn. Đó là giai đoạn Tiền Cambri, Cổ kiến tạo và Tân kiến tạo.


Câu 3:

Giai đoạn cổ nhất, kéo dài nhất nước ta là giai đoạn nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giai đoạn cổ nhất, kéo dài nhất nước ta là giai đoạn Tiền Cambri (cách đây khoảng 2,5 tỉ năm).


Câu 4:

Dấu vết còn sót lại của giai đoạn Tiền Cambri ở nước ta là

Xem đáp án

Đáp án: B

Giai đoạn Tiền Cambri là giai đoạn cổ nhất và kéo dài nhất trong lịch sử phát triển lãnh thổ Việt Nam. Các đá biến chất cổ nhất ở nước ta được phát hiện ở Kon Tum, Hoàng Liên Sơn có tuổi cách đây 2,5 tỉ năm.


Câu 5:

Giai đoạn Tiền Cambri kéo dài ở nước ta khoảng

Xem đáp án

Đáp án: C

Ở Việt Nam, giai đoạn Tiền Cambri được xem là giai đoạn hình thành nền móng ban đầu của lãnh thổ. Các đá biến chất cổ nhất ở nước ta được phát hiện ở Kon Tum, Hoàng Liên Sơn có tuổi cách đây 2,5 tỉ năm.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

C

1 năm trước

Cẩm Tiên Nguyễn Thị

Bình luận


Bình luận