Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 41 (có đáp án): Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên (phần 1)

  • 2988 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long có biên giới với Campuchia là

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1, SGK/185 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 2:

Tỉnh nào ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long vừa có đường biên giới vừa có đường bờ biển?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1, SGK/185 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: D


Câu 3:

Loại đất có diện tích lớn nhất ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long là

Xem đáp án

Giải thích: Mục 2, SGK/186 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: C


Câu 4:

Loại đất phân bố ven biển Đông và vịnh Thái Lan là

Xem đáp án

Giải thích: Mục 2, SGK/186 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 5:

Loại đất phân bố thành dải dọc sông Tiền và sông Hậu là

Xem đáp án

Giải thích: Mục 2, SGK/186 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận