Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 42 (có đáp án): Vấn đề phát triển kinh tế an ninh quốc phòng (phần 1)

  • 3471 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 17 phút

Câu 1:

Loại khoáng sản đang có giá trị nhất ở biển Đông nước ta hiện nay là

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1, SGK/191 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 2:

Vùng biển nước ta giàu tài nguyên sinh vật biển là do

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1, SGK/190 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 3:

Nguồn lợi tổ yến của nước ta phân bố chủ yếu ở

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1, SGK/190 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: C


Câu 4:

Nghề làm muối ở nước ta phát triển nhất ở vùng nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Biển nước ta có nguồn muối vô tận. Dọc bờ biển có nhiều điều kiện để sản xuất muối, đặc biệt là dọc bờ biển vùng Duyên hải Nam Trung Bộ phát triển mạnh ở các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. Hằng năm các cánh đồng muối cung cấp hơn 900 nghìn tấn muối.

Đáp án: C


Câu 5:

Nhân tố nào không là điều kiện thuận lợi để nước ta phát triển tổng hợp kinh tế biển?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 3, SGK/192 - 193 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Hoàng Lâm
21:01 - 22/05/2020

Đc