Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 43 (có đáp án): Các vùng kinh tế trọng điểm

  • 2345 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 17 phút

Câu 1:

Vùng kinh tế trọng điểm không phải là vùng

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1, SGK/195 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: C


Câu 2:

Đặc điểm không giống nhau của các vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta là

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1, SGK/195 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 3:

Thế mạnh nổi bật nhất của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc là

Xem đáp án

Giải thích: Mục 3, SGK/197 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 4:

Vấn đề không cần giải quyết liên quan đến công nghiệp của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc là

Xem đáp án

Giải thích: Mục 3, SGK/197 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: D


Câu 5:

Vấn đề cần giải quyết liên quan đến nông nghiệp của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc là

Xem đáp án

Giải thích: Mục 3, SGK/197 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

X

2 năm trước

Xuân Thúy

Bình luận


Bình luận