Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 43 (có đáp án): Các vùng kinh tế trọng điểm

  • 1542 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 2:

Vùng kinh tế trọng điểm không phải là vùng

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Vùng kinh tế trọng điểm không phải là vùng cố định về ranh giới theo thời gian.


Câu 3:

Đặc điểm nào sau đây không phải của vùng kinh tế trọng điểm?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đặc điểm không phải của vùng kinh tế trọng điểm là: Bao gồm phạm vi của nhiều tỉnh, thành phố và ranh giới cố định, không thay đổi theo thời gian.


Câu 4:

Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc bao gồm các tỉnh và thành phố

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc bao gồm các tỉnh và thành phố là: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Tây, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh.


Câu 5:

Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung bao gồm các tỉnh và thành phố

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung bao gồm các tỉnh và thành phố là: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận