Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 5 (có đáp án): Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ (phần 1)

  • 2018 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Đặc điểm của giai đoạn Tân kiến tạo là

Xem đáp án

Đáp án: D

Đặc điểm của giai đoạn Tân kiến tạo là chịu tác động của vận động tạo núi Anpơ và biến đổi khí hậu toàn cầu.


Câu 2:

Các mỏ than ở Quảng Ninh, Quảng Nam được hình thành trong

Xem đáp án

Đáp án: A

Các mỏ than ở Quảng Ninh, Quảng Nam được hình thành trong Đại Trung sinh của giai đoạn Cổ kiến tạo.


Câu 3:

Đây là điểm giống nhau về lịch sử hình thành của khối thượng nguồn sông Chảy và khối núi cao Nam Trung Bộ?

Xem đáp án

Đáp án: C

Điểm giống nhau về lịch sử hình thành của khối thượng nguồn sông Chảy và khối núi cao Nam Trung Bộ là cùng được hình thành trong giai đoạn Cổ kiến tạo.


Câu 4:

Giai đoạn Cổ kiến tạo không có đặc điểm nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giai đoạn Cổ kiến tạo bắt đầu từ kỉ Cambri đã chấm dứt cách đây 65 triệu năm vào kỉ Krêta.


Câu 5:

Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long được hình thành trong giai đoạn nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: A

Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long được hình thành trong giai đoạn Kỉ Đệ tứ của giai đoạn Tân kiến tạo.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận