Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 7 (có đáp án): Đất nước nhiều đồi núi (Phần 2)

  • 4960 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Khó khăn chủ yếu của vùng đồi núi không phải là

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: SGK/34, địa lí 12 cơ bản.


Câu 2:

Cây công nghiệp được trồng chủ yếu ở

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: SGK/34, địa lí 12 cơ bản.


Câu 3:

Vùng đồi núi có nhiều phong cảnh đẹp, mát mẻ thích hợp phát triển ngành nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: SGK/34, địa lí 12 cơ bản.


Câu 4:

Theo nguồn gốc hình thành, địa hình khu vực đồng bằng nước ta gồm các loại

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: SGK/33, địa lí 12 cơ bản.


Câu 5:

Địa hình đồi núi đã làm cho

Xem đáp án

Đáp án C.

Địa hình đồi núi đã làm cho sông ngòi nước ta có tiềm năng thuỷ điện lớn với công suất trên 30 triệu kW. Đặc biệt sông Đà, sông Mã, sông Hồng và một số con sông ở vùng Tây Nguyên,…


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận