Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 8 (có đáp án): Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển (Phần 1)

  • 6498 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 23 phút

Câu 1:

Biển Đông có đặc điểm nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án A.

Biển Đông là vùng biển rộng (3.477 triệu km2), tương đối kín và nằm trong khu vực nhiệt đới ẩm gió mùa.


Câu 2:

Đặc điểm nào sau đây không phải của biển Đông?

Xem đáp án

Đáp án A.

- Biển Đông là một trong các biển lớn của thế giới (biển rộng với diện tích là 3,447 triệu km2), nguồn nước dồi dào.

- Biển Đông trải dài từ Xích đạo đến chí tuyến Bắc, nằm trong vùng nội chí tuyến nên là một vùng biển có đặc tính nóng ẩm và chịu ảnh hưởng của gió mùa.

- Biển Đông là vùng biển tương đối kín. Hình dạng khép kín của vùng biển tạo nên tính chất khép kín của dòng hải lưu với hướng chảy chịu ảnh hưởng của gió mùa.


Câu 3:

Tác động toàn diện của biển Đông lên khí hậu nước ta là

Xem đáp án

Giải thích: Mục 2 – ý a, SGK/36 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 4:

Ở nước ta hiện nay, tài nguyên thiên nhiên vùng biển có ý nghĩa lớn nhất tới đời sống của cư dân ven biển là

Xem đáp án

Giải thích: Mục 2 – ý b, SGK/36 - 37 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: C


Câu 5:

Loại tài nguyên khoáng sản có giá trị nhất ở Biển Đông là

Xem đáp án

Đáp án B.

Loại tài nguyên khoáng sản có giá trị nhất ở Biển Đông là dầu mỏ và khí đốt. Ở nước ta, dầu mỏ và khí đốt tập trung nhiều nhất ở các tỉnh cực Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ,…


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

2 năm trước

Nguyễn Hữu Huy

T

10 tháng trước

Thanh Thi Trần

Bình luận


Bình luận