Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 9 (có đáp án): Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa 9 (phần 1)

  • 9242 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Nguyên nhân làm cho khí hậu nước ta có đặc điểm nhiệt đới gió mùa là

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: Nguyên nhân làm cho khí hậu nước ta có đặc điểm nhiệt đới gió mùa là nước ta ở trong vùng nội chí tuyến, nằm gần trung tâm gió mùa châu Á, tiếp giáp với Biển Đông rộng lớn.


Câu 2:

Hàng năm, lãnh thổ nước ta nhận được lượng bức xạ mặt trời lớn do có

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: Hàng năm, lãnh thổ nước ta nhận được lượng bức xạ mặt trời lớn do có góc nhập xạ lớn và hai lần Mặt Trời qua thiên đỉnh.


Câu 3:

Tồng số giờ nắng tuỳ nơi ở nước ta đạt (giờ/năm)

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: Tồng số giờ nắng tuỳ nơi ở nước ta đạt (giờ/năm) 1400-3000.


Câu 4:

Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được biểu hiện ở

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được biểu hiện ở tổng bức xạ lớn, cân bằng bức xạ dương quanh năm.


Câu 5:

Nhiệt độ trung bình năm trên toàn quốc (trừ các vùng núi cao) đều lớn hơn

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: Nhiệt độ trung bình năm trên toàn quốc (trừ các vùng núi cao) đều lớn hơn 20°C.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Lợi

3 năm trước

Dương Kiều Trâm

Bình luận


Bình luận