Trắc nghiệm Địa Lí 12: (có đáp án) Bài tập Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta

  • 2239 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điều kiện tự nhiên nào ảnh hưởng căn bản đến mùa vụ và cơ cấu sản phẩm nông nghiệp nước ta?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có sự phân hóa đa dạng (bắc – nam, độ cao) => ảnh hưởng rất lớn đến cơ cấu mùa vụ và đa dạng hóa cơ cấu cây trồng vật nuôi ở nước ta.


Câu 2:

Thế mạnh của khu vực trung du và miền núi nước ta là

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Trung du, miền núi có đất feralit màu mỡ tập trung trên các vùng đồi trung du rộng lớn -> thuân lợi cho phát triển cây công nghiệp; các cánh rừng, đồng cỏ giữa núi là điều kiện để chăn nuôi gia súc lớn.


Câu 3:

Đặc trưng của nền nông nghiệp cổ truyền là

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Nền nông nghiệp cổ truyền có đặc trưng là:

- Quy mô sản xuất nhỏ => Đáp án A đúng.

- Sử dụng nhiều sức lao động công cụ thô sơ => Đáp án B, C, D sai.


Câu 4:

Khó khăn trong sản xuất nông nghiệp ở nước ta là do

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Khí hậu thời tiết nước ta mang tính thất thường, thường xảy ra nhiều thiên tai (bão, lũ, hạn hán).

- Khí hậu nhiệt đới ẩm -> dịch bệnh dễ phát sinh và lan rộng.

=> Gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp.


Câu 5:

Nhân tố có tính chất quyết định đến đặc điểm nhiệt đới của nền nông nghiệp nước ta là

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Điều kiện khí hậu có tác động mạnh mẽ nhất đến các thành phần tự nhiên khác như đất đai, thủy văn, sinh vật => Khí hậu nhiệt đới ẩm quy định đặc trưng nền nông nghiệp nhiệt đới ở nước ta.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận