Trắc nghiệm Địa Lí 12: (có đáp án) Bài tập Đô thị hóa

  • 1922 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Đô thị cổ đầu tiên của nước ta là

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đô thị cổ đầu tiên ở nước ta là Cổ Loa (xuất hiện vào thế kỉ thứ III trước.


Câu 2:

Các đô thị thời Pháp thuộc có chức năng chủ yếu là

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Thời Pháp thuộc, đô thị nước ta có quy mô nhỏ với chức năng chính là: hành chính, quân sự.


Câu 3:

Từ Cách mạng tháng Tăm năm 1945 – 1954, quá trình đô thị hóa

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Từ 1945 - 1954: Quá trình Đô thị hóa ở nước ta diễn ra chậm.


Câu 4:

Năm 2006, vùng nào sau đây của nước ta có số lượng đô thị nhiều nhất?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Trung du miền núi Bắc Bộ có số lượng đô thị nhiều nhất (167 đô thị),...


Câu 5:

Hai đô thị đặc biệt của nước ta là

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Hai đô thi đặc biệt ở nước ta là: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

A

1 năm trước

Anh Minh

Bình luận


Bình luận