Trắc nghiệm Địa Lí 12: (có đáp án) Bài tập Lao động và việc làm

  • 2969 lượt thi

  • 36 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Hạn chế của nguồn lao động nước ta hiện nay là

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Hạn chế của nguồn lao động nước ta là thể lực, trình độ chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.


Câu 2:

Hạn chế của nguồn lao động nước ta hiện nay không phải là

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Hạn chế nguồn lao động nước ta là tay nghề, trình độ chuyên môn, chất lượng nguồn lao động còn thấp và thiếu tác phong công nghiệp,…


Câu 3:

Thế mạnh của nguồn lao động nước ta hiện nay không phải là

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Thế mạnh của lao động nước ta là

- Lao động cần cù, sáng tạo, kinh nghiệm sản xuất phong phú, đặc biệt trong nông – lâm – ngư nghiệp.

- Chất lượng lao động ngày càng nâng lên.


Câu 4:

Thế mạnh của nguồn lao động nước ta hiện nay là

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Thế mạnh của nguồn lao động nước ta hiện nay là cần cù, sáng tạo, có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất  và chất lượng nguồn lao động ngày càng được nâng cao.


Câu 5:

Lao động nước ta hiện nay chủ yếu tập trung vào các ngành

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Ở nước ta, lao động trong ngành nông, lâm, ngư nghiệp chiếm tỉ trọng cao nhất: 57,3%.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Công Tới
21:05 - 24/03/2023

tạm

Công Tới
21:17 - 24/03/2023

ổn

Công Tới
21:17 - 24/03/2023

quá nhiều

Dịch Phong
22:25 - 23/01/2024

.