Trắc nghiệm Địa Lí 12: (có đáp án) Bài tập Vấn đề phát triển nông nghiệp

  • 3451 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Vai trò của sản xuất lương thực không phải là

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Việc đẩy mạnh sản xuất lương thực có tầm quan trọng đặc biệt:

 - Nhằm đảm bảo lương thực cho trên 80 triệu dân.

- Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi.

- Cung cấp nguồn hàng xuất khẩu

- Là cơ sở để đa dạng hóa sản xuất lương thực.

=> Đáp án A, B, D đúng.

- Cung cấp lâm sản (gỗ) là vai trò của ngành lâm nghiệp -> Loại.


Câu 2:

Vùng nào sau đây có năng suất lúa cao nhất cả nước?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: ĐBSH là vùng sản xuất lương thực lớn thứ hai (sau đồng bằng sông Cửu Long) và là vùng có năng xuất lúa cao nhất cả nước.


Câu 3:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết cây cà phê được trồng chủ yếu ở vùng nào?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích

- B1. Xem kí hiệu cây cà phê ở trang 3 (kí hiệu chung).

- B2. Xác định các khu vực trồng cà phê.

=> Kí hiệu cây cà phê phổ biến nhất ở vùng Tây Nguyên.

=> Tây Nguyên là vùng có dện tích trồng cây cà phê lớn nhất nước ta (nhờ đất badan màu mỡ trên bề mặt cao nguyên xếp tầng).


Câu 4:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết đậu tương được trồng nhiều nhất ở vùng nào?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích

- B1. Xem kí hiệu đậu tương ở trang 3 (kí hiệu chung).

- B2. Xác định các khu vực trồng đậu tương

=> Trung du miền núi Bắc Bộ sản xuất nhiều đậu tương nhất.


Câu 5:

Căn cứ vào vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết tỉnh dẫn đầu về diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm ở nước ta là

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Căn cứ vào Atlat ĐLVN trang 19:

- B1. Quan sát cột biểu đồ thể hiện diện tích cây công nghiệp lâu năm (màu cam)

- B2. Xác định diện tích cây công nghiệp lâu năm ở 4 tỉnh và so sánh tìm ra tỉnh dẫn đầu.

=> Bình Phước có diện tích lớn nhất


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận