Trắc nghiệm địa lí 12 (có đáp án) bài tập sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

  • 3648 lượt thi

  • 33 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Nguyên nhân chủ yếu làm cho diện tích rừng ở nước ta hiện nay suy giảm nhanh là do

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Nguyên nhân chủ yếu làm cho diện tích rừng ở nước ta hiện nay suy giảm nhanh là do khai thác quá mức => rừng bị tàn phá nghiêm trọng => hệ sinh thái rừng không thể phục hồi kịp thời.


Câu 2:

Nguyên nhân về mặt tự nhiên làm cho diện tích rừng ở nước ta hiện nay suy giảm là

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Nguyên nhân về mặt tự nhiên làm cho diện tích rừng ở nước ta hiện nay suy giảm là cháy rừng, sạt lở đất, lở núi,…


Câu 3:

Nhận định nào sau đây không đúng với hiện trạng sử dụng tài nguyên đất ở nước ta hiện nay?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Hiện nay, diện tích đất bị suy thoái ở nước ta còn rất lớn (9,3 triệu ha đất đang bị đe dọa hoang mạc hóa) =>Nhận xét: “B. Diện tích đất đai bị suy thoái chỉ còn không đáng kể” là Sai.


Câu 4:

Tổng diện tích rừng đang tăng lên nhưng tài nguyên rừng vẫn bị suy thoái do

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Tổng diện tích rừng đang tăng lên nhưng tài nguyên rừng nước ta vẫn bị suy thoái do diện tích rừng nghèo và rừng mới phục hồi chiếm phần lớn.


Câu 5:

Hệ thống vườn quốc gia và các khu bảo tồn thiên nhiên thuộc loại rừng

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Hệ thống vườn quốc gia và các khu bảo tồn thiên nhiên thuộc loại rừng đặc dụng.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

V

3 năm trước

VJ Trợ giảng Địa Lí 1

N

2 năm trước

Nguyễn Hiền

Bình luận


Bình luận