Trắc nghiệm Địa Lí 12 Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển

  • 3714 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Biểu hiện của tính đa dạng địa hình ven biển nước ta là

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: Biểu hiện của tính đa dạng địa hình ven biển nước ta là có nhiều địa hình khác nhau.


Câu 2:

Vịnh Hạ Long thuộc tỉnh (thành phố)

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: Vịnh Hạ Long thuộc tỉnh (thành phố) Quảng Ninh.


Câu 3:

Vịnh Cam Ranh thuộc tỉnh (thành phố)

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: Vịnh Cam Ranh thuộc tỉnh (thành phố) Khánh Hoà.


Câu 4:

Vịnh Xuân Đài thuộc tỉnh

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích: Vịnh Xuân Đài thuộc tỉnh Phú Yên.


Câu 5:

Sự đa dạng và giàu có của hệ sinh thái vùng ven biển nước ta không bao gồm sự đa dạng và giàu có của

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: Sự đa dạng và giàu có của hệ sinh thái vùng ven biển nước ta không bao gồm sự đa dạng và giàu có của hệ sinh thái rừng trên núi cao.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận