Trắc nghiệm Địa Lí 12: (có đáp án) Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng Sông Hồng

  • 2800 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 19 phút

Câu 1:

Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng đồng bằng sông Hồng?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đồng bằng sông Hồng gồm 10 tỉnh và thành phố: TP Hà Nội, TP Hải Phòng,  các tỉnh Hà Nam, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh => Tỉnh Bắc Giang không thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng (thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ).


Câu 2:

Loại đất nào sau đây có diện tích lớn nhất ở vùng đồng bằng sông Hồng?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Vùng Đồng bằng sông Hồng chủ yếu là đất phù sa (70%), màu mỡ nhất là đất phù sa thuộc châu thổ sông Hồng.


Câu 3:

Đồng bằng sông Hồng không tiếp giáp với với vùng nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích

Vị trí địa lí đồng bằng sông Hồng:

- Giáp vịnh Bắc Bộ giàu tiềm năng kinh tế.

-  Cầu nối giữa vùng Trung du miền núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

=> Đồng bằng sông Hồng không tiếp giáp với với vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.


Câu 4:

Thế mạnh về tự nhiên cho Đồng bằng sông Hồng có khả năng phát triển mạnh cây vụ đông là

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đồng bằng sông Hồng nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của gió mùa Đông Bắc -> đặc điểm khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh => thuận lợi cho phát triển rau quả vụ đông.


Câu 5:

Đặc điểm nổi bật về mặt dân cư – lao động của Đồng bằng sông Hồng là

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Xác định từ khóa câu hỏi “dân cư và lao động”

Đồng bằng sông Hồng có đặc điểm:

- Dân cư: đông dân (21,6% cả nước).

- Lao động: dồi dào, có trình độ, kinh nghiệm sản xuất.

=> A đúng.

- Các đáp án B, C, D mới chỉ thể hiện đặc điểm lao động, thiếu đặc điểm dân cư => Loại B, C, D.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Mai Mạnh Duy
00:01 - 05/05/2023

Câu 15 xà lơ ghê mậy