Trắc nghiệm Địa Lí 12: (có đáp án) Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long

  • 1858 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Đồng bằng sông Cửu Long không tiếp giáp với

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Vị trí địa lí của ĐBSCL:

+ phía Bắc giáp ĐNB.

+ phía Tây Bắc giáp Campuchia.

+ phía Tây giáp vịnh Thái Lan.

+ phía Đông giáp biển Đông.

=> ĐBSCL không giáp Tây Nguyên.


Câu 2:

Nhóm đất có diện tích lớn nhất ở đồng bằng sông Cửu Long là

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Nhóm đất có diện tích lớn nhất ở đồng bằng sông Cửu Long là đất phèn (1,6 triệu, 41%).


Câu 3:

Nhóm đất phù sa ngọt ở đồng bằng sông Cửu Long phân bố tập trung chủ yếu ở

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đất phù sa ngọt: 1,2 triệu ha. Phân bố thành dải dọc sông Tiền, sông Hậu.


Câu 4:

Để cải tạo đất mặn, đất phèn ở đồng bằng sông Cửu Long, cần phải

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Nước ngọt là vấn đề quan trọng hàng đầu để thau chua, rửa mặn, cải tạo đất ở ĐBSCL.


Câu 5:

Đất mặn của đồng bằng sông Cửu Long phân bố chủ yếu ở

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Đất mặn của đồng bằng sông Cửu Long phân bố thành vành đai ven Biển Đông và vịnh Thái Lan.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận