Trắc nghiệm Địa lí ngành kinh tế có đáp án (mức độ nhận biết - P1)

  • 23714 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cơ cấu kinh tế của nước ta hiện nay đang chuyển dịch theo hướng

Xem đáp án

Cơ cấu kinh tế của nước ta hiện nay đang chuyển dịch theo hướng Giảm tỉ trọng khu vực I, tăng tỉ trọng khu vực II và tỉ trọng khu vực III chưa ổn định (sgk Địa lí 12 trang 82 và Atlat trang 17)

=> Chọn đáp án C


Câu 2:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết địa danh nào sau đây là di sản văn hóa thế giới?

Xem đáp án

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, địa danh di sản văn hóa thế giới là Phố cổ Hội An.

=> Chọn đáp án C


Câu 3:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết nhà máy nhiệt điện nào sau đây không thuộc vùng Đông Nam Bộ?

Xem đáp án

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, nhà máy nhiệt điện không thuộc vùng Đông Nam Bộ là Cà Mau (thuộc ĐBSCL)

=> Chọn đáp án B


Câu 4:

Nhân tố chính quyết định đến đặc điểm nhiệt đới của nên nông nghiệp nước ta là

Xem đáp án

Nhân tố có tính chất quyết định đến đặc điểm nhiệt đới của nền nông nghiệp nước ta là khí hậu nhiệt đới ẩm, nhờ có khí hậu nhiệt đới ẩm mới cho phép nước ta phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới (sgk Địa lí 12 trang 88)

=> Chọn đáp án A


Câu 5:

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, hãy cho biết cửa khẩu nào sau đây là cửa ngõ giao thương giữa Việt Nam - Campuchia?

Xem đáp án

 Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cửa ngõ giao thương giữa Việt Nam - Campuchia là cửa khẩu Tịnh Biên (các cửa khẩu còn lại là cửa khẩu giữa Việt Nam và Lào)

=> Chọn đáp án B


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 tuần trước

Nguyễn Chí Bảo

Bình luận


Bình luận

Uyên Ngô
21:16 - 20/10/2022

câu này có vấn đề nè ad ơiii

Ảnh đính kèm