Trắc nghiệm Điện từ trường có đáp án (Nhận biết, thông hiểu)

  • 1438 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Điện trường xoáy là điện trường

Xem đáp án

Đáp án A

Điện trường xoáy là điện trường có các đường sức là đường cong kín


Câu 2:

Chọn phát biểu đúng khi nói về từ trường xoáy

Xem đáp án

Đáp án C

Tại một nơi có điện trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một từ trường xoáy. Đường sức của từ trường luôn khép kín


Câu 3:

Điện trường xoáy là điện trường

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: Tại một nơi có từ trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một điện trường xoáy. Điện trường xoáy là điện trường có các đường sức là đường cong kín


Câu 4:

Khi một điện trường biến thiên theo thời gian sẽ sinh ra

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có điện trường biến thiên sinh ra từ trường xoáy


Câu 5:

Tìm phát biểu sai về điện từ trường?

Xem đáp án

Đáp án C

A, B, D - đúng

C - sai vì: Đường sức của điện trường đều ( không đổi theo thời gian) là đường không khép kín


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận