Trắc nghiệm Giao thoa sóng có đáp án (Vận dụng)

  • 1454 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Hai nguồn sóng kết hợp giống hệt nhau được đặt cách nhau một khoảng cách x trên đường kính của một vòng tròn bán kính R (x < R) và đối xứng qua tâm của vòng tròn. Biết rằng mỗi nguồn đều phát sóng có bước sóng λ và x=9λ. Số điểm dao động cực đại trên vòng tròn là:

Xem đáp án

Số điểm dao động cực đại trên AB là 19 điểm kể cả hai nguồn A, B.

Nhưng số đường cực đại cắt đường tròn chỉ có 17 vì vậy, số điểm dao động cực đại trên vòng tròn là 34

=> Chọn B

Cách 2: Các vân cực đại gồm các đường hyperbol nhận 2 nguồn làm tiêu điểm nên tại vị trí nguồn không có các hyperbol do đó khi giải bài toán này ta chỉ có

9λ<kλ<9λ (không có dấu bằng)

Nên chỉ có 17 vân cực đại do đó cắt đường tròn 34 điểm cực đại.

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận